FeminineFlow

FeminineFlow er et koncept til kvinder, og der arbejdes bevidst med at fremme den indre kvindelige kerne gennem bevægelse. FeminineFlow kan bookes som enkeltstående arrangement til fx en temadag eller som en række moduler.

” Kroppen er indgangen til den kvindelige energi – let the FeminineFLow”
(Mie Moltke)

FemineFlow kombinerer tanken, kroppen og følelsen - vi er det hele og det hele skal have plads:-)

FeminineFlow er bygget op over mange forskellige bevægelsesformer, og dansen med alle dens bevægelser er grundelementet i FeminineFlow.
Helt specielt for FeminineFlow konceptet er, at der hver gang er et overordnet tema, som der arbejdes med i det modul. Der sker derfor en bevidst frigivelse og udvikling på de områder, som du kan tage med ud i din egen hverdag og reflektere og arbejde videre med.

Hvorfor FeminineFlow:

Jeg ønsker vitterligt, at give et rum og en frihed til kvinder, hvor vi kan udvikle os, hvor vi kan acceptere os selv, hvor vi kan være med alle vores tusinde facetter - hvor vi kan føle os lige som vi skal være - og min tilgang er gennem dans og bevægelse. Og kroppens unikke gave er, at det vil forplante sig, så vi kan tage alt det vi mærker, sanser og opdager med ud i vores almindelige hverdag - og blive lykkeligere kvinder.

Hvad er FeminineFlow?

Feminineflow er kvinden - det er bevægelse - det er dans - det er energi - det er udfordring - det er udvikling - det er sjov - det er følsomt - det er legende - det er sensuelt - det er musik - det er personligt - det er feminint - det er identitet - det er frihed - det er flow!!!

Mine klasser i FeminineFlow er en måde fysisk at arbejde med sin kvindelighed på gennem bevægelse. Det er en blanding af mange forskellige stilarter som latin, orientalsk dans, groove, yoga, meditation, afrikansk dans, centertræning, ånderæt mm. Det er alt sammen målrettet til at fremme vores indre kraft og det er kun for kvinder!

Til hvert modul arbejder Mie ud fra et tema, som skifter fra gang til gang. Det kunne være " lethed contra grownding, maksuling - feminin energi, centertræning - beundring - at turde slippe kontrollen, at turde nyde mm." Derfor bliver der hver gang sat lyst på forskellige områder i os selv som kvinde, og det får et fysisk udtryk gennem kroppen, så vi reelt kan mærke det og derved også kan bruge det videre ud i vores liv, når vi forlader rummet.

Baggrunden

Jeg har lyst til at lave et arbejde, som er for os kvinder. Et arbejde, som hjælper mig selv og alle andre kvinder, som har mod på at udvikle sig, til at mærke sig selv og sin krop meget mere og finde den indre kvinde frem. Den sprudlende og livsgivende kvinde, som ikke skal være noget bestemt, men bare være kvinde – den sande kvinde der er i os alle – hun skal have plads her og finde sin vej frem.

Dansen er et grundelement i arbejdet. Dans er en direkte kilde til at mærke sin krop. Gennem dans er det nemmere at mærke sin sensualitet, sin følsomhed, sin kraft, sin energi – hvis man tillader sig selv det. Det gælder ikke om at være korrekt og kontrolleret – dansen skal bruges som værktøj til at give slip på kontrollen og komme dybere ind og mærke sig selv give slip.

Dans er frigivende og fantastisk.

Kroppen er vores følelser, og krop og hoved kan ikke adskilles. Kroppen snakker og det er vigtigt at lade den få taletid – udtrykke sig gennem kroppen. Mærke sine sanser – mærke musikken og lade vores sensuelle, sexuelle, agressive, bløde og forvirrende udtryk komme ud – dansen kan det hele.

FeminineFlower et arbejde, som netop arbejder med dette. Det er aldrig en færdig proces, men en konstant proces som giver plads til nye processer –Indlysende er Kvinder og mænd ikke ens – selvom der stadig kan være store diskussioner herom - og FeminineFlow har fokus på kvinden og på at få det optimale ud af os selv på vores hel individuelle kvindelige måde – vi er alle ens og alligevel så dybt forskellige....


Vitalitet

Vitalitet er et essentielt formål med FeminineFlow. Jeg som kvinde vil gerne føle mig vital – have en vital krop, en vital sensualitet, en vital seksualitet – have den størst mulige livskraft!! Vi skal tage udgangspunkt i vores egen krop – den er som den skal være – vi skal bare søge mod at fremme vores vitatitet mest muligt, og derved harmonisere kroppen mest muligt. FeminineFlow skal være med til at øge vores vitalitet, og det vil være et gennemgående begreb, som jeg vil bestræbe mig på at fremme;-)


Formålet er, at komme tættere på vores kvindelighed gennem vores kroppe - og det kan vi sagtens ved at grine, svede, hoppe, danse eller hvad ellers vi finder på. Men forskellen på mange andre danseformer er, at det er med mål i ikke kun at forbrænde og rører os - målet er også udvikling og fokus på at få større kontakt til vores kvindelige, smukke krop.

- Dansen har den unikke egenskab, at vi ikke kan undgå at mærke os selv mere, og hvis vi så samtidig har en bevidsthed og fokus på det, kan det kun skabe endnu mere flow og kontakt - vi kan sprudle vores kvindelighed ud over det hele - og det er skønt!!

- Vigtigt er også, at der aldrig vil være noget Rigtigt/forkert - at være dygtig - det vil aldrig være noget man skal være god til - man vil altid kunne udforske sig selv mere og mere - og man kan aldrig gøre det forkert. Man kan ikke bevæge sig ”forkert” og hvis målet er en proces i sin egen udvikling vil det altid være lige præcis som det skal.

- Så vi stopper med at bedømme, men bare nyder at bevæge os - ud med perfektionismen og ind med alt det sjove!!

Om dit udgangspunkt er at ville tabe dig, at ville lære at danse bedre, at ville få mere fleksibilitet, at ville have en fritime fra din normale hverdag, at genfinde din kvindelighed, at grine, at skabe indre kontakt, at starte en udvikling, at møde andre kvinder eller bare at nyde en time i bevægelse - så er det lige som det skal være.


Let the FeminineFlow
Mads Vad Performance (afd. under VM Dans) | CVR: 29611513 | Sommervej 19, 8210 Aarhus V  | Tlf.: 2894 9064 | booking@madsvadperformance.dk